Oak & Iron stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. We besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

 

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Oak & Iron behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Oak & Iron sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
– het gebruik van deze website
– het gebruik van informatie van deze website
 
 
 
 

Auteursrecht
Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze website mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Oak & Iron.

Onjuistheden
Oak & Iron stelt het op prijs als onjuistheden deze website worden gemeld. Ook suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening kun je doorgeven via ons e-mailadres of het contactformulier.
 

Oak & Iron – juli 2018 • Laatste wijziging: 17-07-2018