De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die deze website bezoekt.
 
 
 
1. Beheer
De website oakandiron.nl staat onder beheer van Oak & Iron. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
 
2. Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan oakandiron.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. Oak & Iron zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 
3. Cookies
a. oakandiron.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Hierdoor wordt de site nog gebruiksvriendelijker.
b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat of niet toestaat.
c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Oak & Iron. De contactgegevens staan vermeld onder “Contact” op deze website.
 
5. Disclaimer
Oak & Iron is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Onderstaande Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een offerte aanvraagt en/of bestelling plaatst bij Oak & Iron.
 
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Oak & Iron kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het verwerken van de bestelling.
b. Het (incidenteel) sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het/de bestelde product/producten, aanbiedingen of andere relevante gegevens, zoals bijv. een adreswijziging.
 
2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Oak & Iron zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Op deze regel rust 1 uitzondering:
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Oak & Iron verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 
4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Oak & Iron kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Oak & Iron voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden gevraagd.

Oak & Iron – juli 2018 • Laatste wijziging: 17-07-2018